نوشته‌هایی با برچسب "برخورد با بیش فعال"

اختلال بیش فعالی و روش برخورد با کودک بیش فعال اختلال بیش فعالی و روش برخورد با کودک بیش فعال

اختلال بیش فعالی ـ کم توجهی، یکی از شایع ترین اختلال های دوران کودکی است که والدین زیادی با آن درگیر هستند و بعضی نیز اطلاعات کمی از این اختلال دارند. مثلا اگر فرزندشان بی دقت است، نمره پایین از دروس می گیرد و کتاب یا اسباب بازی هایش را جا می گذارد صرفا او را گیج و خنگ می دانند، در صورتی که شاید این کودک بیش فعال نوع بی توجه باشد​. برعکس فرزندی که تحرک زیادی دارد و شیطنت می کند را بیش فعال می دانند، در صورتی که باید بدانند ​ هر شیطنتی بیش فعالی نیست و شیطنت جزو رفتارهایی است که از تمامی کودکان در مواقعی بروز می کند، اما این برای کودکان بیش فعا

روش برخورد با کودک بیش فعال چیست؟ روش برخورد با کودک بیش فعال چیست؟

اختلال بیش فعالی ـ کم توجهی، یکی از شایع ترین اختلال های دوران کودکی است که والدین زیادی با آن درگیر هستند و بعضی نیز اطلاعات کمی از این اختلال دارند. مثلا اگر فرزندشان بی دقت است، نمره پایین از دروس می گیرد و کتاب یا اسباب بازی هایش را جا می گذارد صرفا او را گیج و خنگ می دانند، در صورتی که شاید این کودک بیش فعال نوع بی توجه باشد​. برعکس فرزندی که تحرک زیادی دارد و شیطنت می کند را بیش فعال می دانند، در صورتی که باید بدانند ​ هر شیطنتی بیش فعالی نیست و شیطنت جزو رفتارهایی است که از تمامی کودکان در مواقعی بروز می کند، اما این برای کودکان بیش فعا

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه