نوشته‌هایی با برچسب "اس ام بیوفایی"

اس ام اس بی‌وفایی اس ام اس بی‌وفایی

روزگاری در گوشه ای از دفترم نوشته بودم تنهایی را دوست دارم جون بی وفا نیست. اما حالا مینویسم از تنهایی بیزارم جون تنهایی یادآور لحظات بی تو بودنم است عزیز. °. °. °. °. °. °. °. °. °. ° اس ام اس بی وفایی °. °. °. °. °. °. °. °. °. °. بی وفا بودم شکایت میکرد. باوفا شدم خیانت میکرد. مهربان شدم رهایم کرد. °. °. °. °. °. °. °. °. °. ° اس ام اس بی وفایی °. °. °. °. °. °. °. °. °. °. اگر یار مرا دیدی به خلوت. بگو ای بی وفا ای بی مروت. غمم دادی و غم خوارم نکردی. سر و کارت به فردای قیامت. °. °. °. °. °. °. °. °. °. ° اس ام اس بی وفایی °. °. °. °. °. °.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه