در این مقاله 5 مورد از هالیوودیهایی را به شما معرفی می کنیم که مدل لباس شان برگرفته از لباس عروس بوده است.


از رویدادهای فرش قرمز این بوده است که در هفته مد کسانی که بر روی فرش قرمز آمدند لباس هایی را به تن کرده اند که متشابه با یک مدل لباس عروس بوده است و بسیار زیبا و خیره کننده به چشم آمده است .در اینجا 5 نمونه از آنها را برایتان نشان داده ایم.

تیلور سویفت در آکادمی جایزه ی گرمی سال 2014 با برند گوچی
5 مدل لباس بر روی فرش قرمز که برگرفته از مدلهای لباس عروس بوده است - تصویر 1
5 مدل لباس بر روی فرش قرمز که برگرفته از مدلهای لباس عروس بوده است - تصویر 2
 
امی آدامز آکادمی جایزه ی گرمی سال 2014 با برند گوچی
5 مدل لباس بر روی فرش قرمز که برگرفته از مدلهای لباس عروس بوده است - تصویر 3
5 مدل لباس بر روی فرش قرمز که برگرفته از مدلهای لباس عروس بوده است - تصویر 4
 
اما استون در لباس طراحی شده توسط رالف لورن در سال 2014
 5 مدل لباس بر روی فرش قرمز که برگرفته از مدلهای لباس عروس بوده است - تصویر 5
5 مدل لباس بر روی فرش قرمز که برگرفته از مدلهای لباس عروس بوده است - تصویر 6
 
اسکارلت جانسون در فستیوال ونیز در سال 2013 با برند ورساچ
5 مدل لباس بر روی فرش قرمز که برگرفته از مدلهای لباس عروس بوده است - تصویر 7
5 مدل لباس بر روی فرش قرمز که برگرفته از مدلهای لباس عروس بوده است - تصویر 8
 
مارگوت رابی در آکادمی جوایز گلدن گلوپ در سال 2014 با برند گوچی 
5 مدل لباس بر روی فرش قرمز که برگرفته از مدلهای لباس عروس بوده است - تصویر 9
5 مدل لباس بر روی فرش قرمز که برگرفته از مدلهای لباس عروس بوده است - تصویر 10
 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه