نگاهی بر پوشش های مختلف ستارگان هالیوودی در مراسم Tony Awards 2014


پوشش های مختلف ستارگان هالیوودی در مراسم Tony Awards 2014
پوشش های مختلف ستارگان هالیوودی در مراسم Tony Awards 2014 - تصویر 1
Maggie Gyllenhal - با لباسی از برند Dolce&Gabbana


پوشش های مختلف ستارگان هالیوودی در مراسم Tony Awards 2014
پوشش های مختلف ستارگان هالیوودی در مراسم Tony Awards 2014 - تصویر 2
Kate Mara - با لباسی از برند Dolce&Gabbana


پوشش های مختلف ستارگان هالیوودی در مراسم Tony Awards 2014
پوشش های مختلف ستارگان هالیوودی در مراسم Tony Awards 2014 - تصویر 3
India Menzel - لباسی با طراحی Zac posen


پوشش های مختلف ستارگان هالیوودی در مراسم Tony Awards 2014
پوشش های مختلف ستارگان هالیوودی در مراسم Tony Awards 2014 - تصویر 4
Hugh Jackman و Deborra Lee Furness


پوشش های مختلف ستارگان هالیوودی در مراسم Tony Awards 2014
پوشش های مختلف ستارگان هالیوودی در مراسم Tony Awards 2014 - تصویر 5
Fran Drescher


پوشش های مختلف ستارگان هالیوودی در مراسم Tony Awards 2014
پوشش های مختلف ستارگان هالیوودی در مراسم Tony Awards 2014 - تصویر 6
Audra Mcdonald - لباسی با طراحی Escada


پوشش های مختلف ستارگان هالیوودی در مراسم Tony Awards 2014
پوشش های مختلف ستارگان هالیوودی در مراسم Tony Awards 2014 - تصویر 7
Erin Darke و Daniel Radcliffe


پوشش های مختلف ستارگان هالیوودی در مراسم Tony Awards 2014
پوشش های مختلف ستارگان هالیوودی در مراسم Tony Awards 2014 - تصویر 8
Leighton Meester و Adam Brodyتهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
www.seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغکلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه