عکس: میمون شناگر

در پوکت، تایلند میمون های ساکن جنگل حرا در آب شنا می کنند تا خود را به گردشگران و مردم محلی برسانند و از آن ها موز و آجیل بگیرند.

میمون شناگر

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه