عکس : مغازه های رنگارنگ در شهر ریشیکش هند

زائران و گردشگران از سراسر جهان به شهرستان مقدس ریشیکش هند می آیند تا از گنگ دیدن کنند.

برای دیدن عکس در اندازه ی بزرگتراینجا کلیک کنید

مغازه های رنگارنگ در شهر ریشیکش هند

مغازه های رنگارنگ در شهر ریشیکش هند

 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه