عکس : شاپرک قوشی مگس مرغ در طبیعت فرانسه

شاپرک قوشی مگس مرغ یا شاپرک مگس مرغ، شاپرکی است که در خانواده قوش‌بیدان قرار دارد. خرطوم بلند شاپرک قوشی مرغ مگس و همچنین پرواز معلق آن به همراه صدای وزوزگونه‌ای که ایجاد می‌کند به طور برجسته این حشره را شبیه مگس مرغ در حال تغذیه از گل‌ها کرده است.
بال‌های جلویی این شاپرک؛ خرمایی رنگ با خطوط سیاه موج دار و بال‌های عقبی آن نارنجی با لبه‌های سیاه رنگ است. پهنای بال شاپرک قوشی مگس مرغ 40 تا 45 میلی‌متر است. قطر تخم‌ها نیز 1 میلی‌متر است.

شاپرک قوشی مگس مرغ

شاپرک قوشی مگس مرغ

شاپرک قوشی مگس مرغ

شاپرک قوشی مگس مرغ

شاپرک قوشی مگس مرغ

شاپرک قوشی مگس مرغ

شاپرک قوشی مگس مرغ

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه