عکس : شام خوردن کوهنوردان زیر نور مهتاب

شام خوردن دو کوهنورد زیر نور مهتاب، این دو در عرض 45 روز مسیر رودخانه ی گنگ را طی می کنند

برای دیدن عکس در اندازه ی بزرگتر اینجا کلیک کنید

شام خوردن کوهنوردان زیر نور مهتاب

شام خوردن کوهنوردان زیر نور مهتاب

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه