عکس : خانه ی راهبه های بودایی در شهر یاکین، تبت

خانه ی راهبه های بودایی معبد یاکین در منطقه ی خودمختار تبت

برای دیدن عکس در اندازه ی بزرگتراینجا کلیک کنید

عکس : خانه ی راهبه های بودایی در شهر یاکین، تبت

عکس : خانه ی راهبه های بودایی در شهر یاکین، تبت

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه