عکس زیر که آیت الله هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی و خرازی را در اتاق فکر جنگ نشان می‌دهد در فضای مجازی منتشر شد. آیت الله هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی و خرازی در اتاق فکر جنگ. آیت الله هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی و خرازی را در اتاق فکر جنگ. منبع: ایلنا.

عکس زیر که آیت الله هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی و خرازی را در اتاق فکر جنگ نشان می‌دهد در فضای مجازی منتشر شد.

 آیت الله هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی و خرازی در اتاق فکر جنگ

آیت الله هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی و خرازی را در اتاق فکر جنگ

آیت الله هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی و خرازی را در اتاق فکر جنگ


منبع: ایلنا

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه