گلچینی از بهترین لباس های هنرمندان هالیوودی در مراسم Teen Choice Awards 2014


بهترین لباس های هنرمندان هالیوودی در مراسم Teen Choice Awards 2014
بهترین لباس های هنرمندان هالیوودی در مراسم Teen Choice Awards 2014 - تصویر 1
Kim Kardashian

بهترین لباس های هنرمندان هالیوودی در مراسم Teen Choice Awards 2014
بهترین لباس های هنرمندان هالیوودی در مراسم Teen Choice Awards 2014 - تصویر 2
Taylor Swift

بهترین لباس های هنرمندان هالیوودی در مراسم Teen Choice Awards 2014
بهترین لباس های هنرمندان هالیوودی در مراسم Teen Choice Awards 2014 - تصویر 3
Selena Gomez

بهترین لباس های هنرمندان هالیوودی در مراسم Teen Choice Awards 2014
بهترین لباس های هنرمندان هالیوودی در مراسم Teen Choice Awards 2014 - تصویر 4
Hilary Daff

بهترین لباس های هنرمندان هالیوودی در مراسم Teen Choice Awards 2014
بهترین لباس های هنرمندان هالیوودی در مراسم Teen Choice Awards 2014 - تصویر 5
Kendall jenner

بهترین لباس های هنرمندان هالیوودی در مراسم Teen Choice Awards 2014
بهترین لباس های هنرمندان هالیوودی در مراسم Teen Choice Awards 2014 - تصویر 6
Kylie Jenner

بهترین لباس های هنرمندان هالیوودی در مراسم Teen Choice Awards 2014
بهترین لباس های هنرمندان هالیوودی در مراسم Teen Choice Awards 2014 - تصویر 7
Sarah Hilandتهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
www.seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغنظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه