ابتکار شهرداری ارومیه به مناسبت دهه فجر و آمدن امام . ابتکار ارومیه به مناسبت دهه فجراین تصویر ابتکار عجیب شهرداری ارومیه به مناسبت دهه فجر را نشان می دهد. منبع: پارسینه.

ابتکار  شهرداری ارومیه به مناسبت دهه فجر  و آمدن امام ....

ابتکار ارومیه به مناسبت دهه فجر

این تصویر ابتکار عجیب شهرداری ارومیه به مناسبت دهه فجر را نشان می دهد.

عکس: ابتکار ارومیه به مناسبت دهه فجر
 
منبع: پارسینه
 
 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه